có bao nhiêu feet khối không có đá trong một tấn

Trò chuyện Hotline bán hàng